PŘIJETÍ NOVÉ ENERGIE PRO REALIZACI A NAPLNĚNÍ SVÝCH PŘÁNÍ A TUŽEB

Opakovaní praxe s novým úvodem a 2 x vysíláním!

Týdenní akce:

od 16.04.2023 10:00-11:00 první skupinové připojení

od 12:00 16.04.2023 do 23.04.2023, 23:00 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

22.04. v 20:00 druhé vysílání stejného záznamu.

 Cena:

 900 Kč nebo 38 euro