PŘIJETÍ NOVÉ ENERGIE PRO REALIZACI A NAPLNĚNÍ SVÝCH PŘÁNÍ A TUŽEB

 
 

Opakovaní praxe s novým úvodem a 2 x vysíláním!

Týdenní akce:

od 16.04.2023 10:00-11:00 první skupinové připojení

od 12:00 16.04.2023 do 23.04.2023, 23:00 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

22.04. v 20:00 druhé vysílání stejného záznamu.

 Cena:

 900 Kč nebo 38 euro 

DIAGNOSTIKA KARMY 10- Vztahy

https://www.sergej-lazarev.cz/knihy/vztahy-diagnostika-karmy-10/

 

900 Kč
Kód produktu 222
Kategorie PRAXE VE FORMĚ ON-LINE MEDITACÍ
 

Praxe Přijetí nové energie

 

Nová Energie nám pomáhá posunout se vpřed, pomáhá nám rozvíjet se a realizovat chtěné. S pomocí nové energie odhalujeme, co už v nás je – naše potenciální schopnosti a možnosti.

Vnímání nové energie je individuální. Pro každého se to děje jeho vlastní rychlostí.

Aby bylo možné přijmout novou energii, je nutné se očistit od starých negativních energií – od pocitů křivdy, lítosti, obav a ostatních různých bloků, čímž se vytvoří prostor pro novou energii. Energie bývá různá. A je důležité naučit se jí cítit a nasměrovat ji správným směrem. Je čas na aktivní jednání a je čas na koncentraci a nahromadění energie.

Pomocí praxe můžete pocítit mír a klidnou naplňující energii, která vám umožní bez vypětí sil realizovat chtěné a udržet si sílu na dlouhou dobu. Harmonický vnitřní stav nám pomáhá cítit se lépe, porozumět našim skutečným potřebám a rozlišovat touhu od vášně.

Nalaďte se na harmonizaci svého vnitřního stavu, na obnovení energie a na ty transformace, které chcete, aby se ve svém životě staly.

......................

Sergej Lazarev o přípravě k praxi:

Před praxi začíná očištění obvykle jak u mě, tak i u budoucích posluchačů.

Přičemž k tomuto očištění dochází nejen u těch, kteří se chystají na praxe, ale i u jejich dětí a příbuzných.

U problémových dětí je očištění obvykle standardní – vysoká horečka, zvracení, průjem.

Je nutné si odstonat špínu, která vychází z hloubek podvědomí.

Dospělí zažívají často nepříjemnosti a nemoci až k mystickým situacím.

Před praxi mám často pocit naprosté zpustošenosti.

Mívám i pocit, že umírám.

Protože opravdová praxe se koná několik dní před samotnou fyzickou událostí a hlavní síly jdou na harmonizaci jemné úrovně.

Před praxi je velmi nebezpečné ztratit cit lásky, dovolit si nespokojenost, odsouzení nebo sklíčenost.

Jak říkají muslimové, Alláh je veliký a milosrdný.

Pokud se všechno děje podle vůle Stvořitele a Stvořitel nás, svoje děti, miluje a vychovává, pak není třeba brát na sebe příliš, trápit se tím, upadat do sklíčenosti a odsuzování.

Panika a strach se nevyhnutelně proměňují v depresi.

Odsuzování druhých lidí se mění v zoufalství a nechuť žít.

Je to logické: jestliže nepřijímáš Boží vůli a vnitřně s ní bojuješ, začíná sebezničení.

-v procesu přípravy k teto praxi se nám můžou plnit přání, je to zkouška, jestli zůstáváme vděčni Bohu nebo na něj zapomínáme v krásné okamžiky.

-při splněni přání se může kriticky nekontrolovaně zvednout pýcha a následně přijít její blokace.

.....................................................................................................................................................................................................

Proč v procesu přípravy na praxi Přijetí nové energie vidíme zemřelé příbuzné ve snech, proč se objevuje strach ze smrti, panika, deprese?

“To nové, které nevyhnutelně přijde a musíme je přijmout, nové je určitým protikladem ke starému.
To je zákon boje nového proti starému, zákon boje protikladů.
Nové vždy ničí staré.
Proto má člověk ve svém podvědomí určitý strach z nového, ze změn, a čím silněji je připoután k životu, tím větší má strach ze smrti.
A tento strach ze smrti, když se snižuje závislost člověka na životě, když se člověk očišťuje od svých závislostí, tak tento strach se realizuje formou snů o bývalých rodinných příslušnících, je přítomen jako skleslost, deprese, nebo ve formě nepříjemností.
To všechno je normální.
Aby člověk uměl přijmout nové, je třeba umět ztrácet staré.
A umět ztrácet staré umí ten, kdo se dokáže obětovat, kdo zachovává lásku a přijímá Boží vůli.
Je třeba se nebát, ale pracovat na sobě, učit se přijímat každou situaci a zachovávat vděčnost ke Stvořiteli.”
S.N.Lazarev

 

Akce obsahuje:
1.přípravnou očistu - spouští se od doby přihlášení
2.start pracovního týdne - úvodní vysílání v neděli od 10.00 do 11.00
3. přístup k jedinému záznamu z nedělního vysílání po dobu 7 dnů
4. podpůrná komunikační skupina na Viberu během přípravy a celého pracovního týdne - možnosti sdílení a domlouvání se na společných připojeních
5. před završením pracovního týdne - vysílání stejného záznamu v sobotu večer v 20:00
6. podpora Sergeje Lazareva v průběhu celé akce, která nám pomáhá intenzivně se čistit, uvědomovat si naše chyby, měnit se, navyšovat vibrace, zlepšovat stav své duše a tímto se trvale uzdravovat.