PŘIJETÍ NOVÉ ENERGIE PRO REALIZACI A NAPLNĚNÍ SVÝCH PŘÁNÍ A TUŽEB

 
 

Týdenní akce:

od 02.06.2024 10:00-11:00 skupinové připojení

od 12:00 02.06.2024 do 09.06.2024, 23:50 možnost individuálního nebo skupinového › ho zhlédnutí záznamu kdykoliv 

Cena:

 900 Kč nebo 39 euro

 Doporučena kniha k přečtení jako příprava k meditaci: Diagnostika karmy 10, nebo revidovaná nová verze Zdravé sebevědomí (Diagnostika karmy 11)

http://www.sergej-lazarev.cz/knihy/zdrave-sebevedomi-diagnostika-karmy-10--ted-11-/

 

900 Kč    
Kód produktu 268
Kategorie PRAXE VE FORMĚ ON-LINE MEDITACÍ
 

Praxe Přijetí nové energie 

Nová Energie nám pomáhá posunout se vpřed, pomáhá nám rozvíjet se a realizovat chtěné. S pomocí nové energie odhalujeme, co už v nás je – naše potenciální schopnosti a možnosti.

Vnímání nové energie je individuální. Pro každého se to děje jeho vlastní rychlostí.

Aby bylo možné přijmout novou energii, je nutné se očistit od starých negativních energií – od pocitů křivdy, lítosti, obav a ostatních různých bloků, čímž se vytvoří prostor pro novou energii. Energie bývá různá. A je důležité naučit se jí cítit a nasměrovat ji správným směrem. Je čas na aktivní jednání a je čas na koncentraci a nahromadění energie.

Pomocí praxe můžete pocítit mír a klidnou naplňující energii, která vám umožní bez vypětí sil realizovat chtěné a udržet si sílu na dlouhou dobu. Harmonický vnitřní stav nám pomáhá cítit se lépe, porozumět našim skutečným potřebám a rozlišovat touhu od vášně.

Nalaďte se na harmonizaci svého vnitřního stavu, na obnovení energie a na ty transformace, které chcete, aby se ve svém životě staly.

......................

Sergej Lazarev o přípravě k praxi:

Před praxi začíná očištění obvykle jak u mě, tak i u budoucích posluchačů. Přičemž k tomuto očištění dochází nejen u těch, kteří se chystají na praxe, ale i u jejich dětí a příbuzných. U problémových dětí je očištění obvykle standardní – vysoká horečka, zvracení, průjem. Je nutné si odstonat špínu, která vychází z hloubek podvědomí. Dospělí zažívají často nepříjemnosti a nemoci až k mystickým situacím. Před praxi mám často pocit naprosté zpustošenosti. Mívám i pocit, že umírám. Protože opravdová praxe se koná několik dní před samotnou fyzickou událostí a hlavní síly jdou na harmonizaci jemné úrovně.

Před praxi je velmi nebezpečné ztratit cit lásky, dovolit si nespokojenost, odsouzení nebo sklíčenost. Jak říkají muslimové, Alláh je veliký a milosrdný. Pokud se všechno děje podle vůle Stvořitele a Stvořitel nás, svoje děti, miluje a vychovává, pak není třeba brát na sebe příliš, trápit se tím, upadat do sklíčenosti a odsuzování. Panika a strach se nevyhnutelně proměňují v depresi. Odsuzování druhých lidí se mění v zoufalství a nechuť žít. Je to logické: jestliže nepřijímáš Boží vůli a vnitřně s ní bojuješ, začíná sebezničení.